Ugradnja klima

Ugradnja klima uređaja na novu instalaciju

ugradnja klima uredjaja

Postavljanje klima uređaja na nove instalacije uključuje postavljanje i povezivanje vanjske i unutrašnje jedinice. Pre svega moramo postaviti bakrene cevi koje su već izolovane.

Za spoljašnju klimatsku jedinicu ugrađujemo nosače, izvodimo radove bušenja kako bismo je mogli povezati s unutrašnjom jedinicom, postavljanjem komunikacionog kabla. Postavljanje klime na novu instalaciju takođe  uključuje dovod i postavljanje cevi za odvod kondenza. Izrađujemo električnu instalaciju u svrhu dovoda napajanja do vaše nove klime.

Nakon toga spajamo napajanje na električnu instalaciju koju smo proveli. Montiranu klimu na novoj instalaciji ćemo pustiti u pogon i testirati rad iste za vas.

Postavljanje klima uređaja na postojeću instalaciju

ugradnja klima uredjaja

Ugradnja klima uređaja na postavljene instalacije podrazumeva ispravno postavljenu instalaciju koja odgovara specifikacijama nove klime. Promjer i dužina bakrenih izolovanih cevi kao i raspon između vanjskih nosača jedinice. Postavljene bakrene cevi moraju biti zatvorene. Ako nisu zatvorene potrebno ih je produvati i pregledati.

Postojeća instalacija za unutrašnju jedinicu klimatske naprave mora biti postavljena 40 cm od plafona. Napajanje se postavlja prema zahtevima nove klime.

Kontaktirajte nas kako bismo vam prema postojećem stanju formirali cenu za postavljanje nove klime!

Prednosti montiranja klima uređaja od strane proverenog servisera:

– predlozi za postavljanje bez narušavanja izgleda stambenog objekta
– plan postavljanja u svrhu iskorištavanja maksimalnog kapaciteta klimatskog uređaja
– pravilno postavljanje vanjske jedinice i cevi za odvod kondenza
– pravilno postavljanje napajanja za unutrašnju jedinicu
– punjenje klime bez mogućnosti curenja plina

Pravilnim montiranjem klime smanjuju se troškovi rada jedinice. Godišnjim servisiranjem: dubinskim čišćenjem klime, dezinfekcijom klime produžuje se vek trajanja uređaja te se osigurava visok  kvalitet  vazduha.

Top servis za klime

  • montaža i postavljanje klimatskih uređaja
  • premeštanje i ugradnja klima uređaja
  • dubinsko čišćenje i dezinfekcija klime
  • punjenje klime i puštanje u rad

Održavanje klima uređaja u vašem domu mora napraviti profesionalni ovlašteni servis. U svom poslovanju koristimo najmodernije alate i sredstva kojima čistimo, dezinficiramo i punimo klima uređaje.